Wasiliana Nasi

Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima.
Anwani/Mahali
Hotline: +255 22 2150838
Nukushi: Nō: +255 22 2150836
Barua pepe: info@iae.ac.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo